วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

วิสัยทัศน์

 

     สถาบัน สร้างผลงานและบริการวิชาการเฉพาะเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและวิชาการสูงวัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของผู้สูงอายุ

พันธกิจ

 

     คิดค้น พัฒนา และจัดบริการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและวิทยาการสูงวัย และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้ ผลักดันสู่การกำหนดนโยบายในระดับประเทศ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

     1. สถาบันเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงวัยของประเทศ

     2. งานวิชาการและบริการวิชาการตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

     3. ข้อเสนอเชิงนโยบายและผลงานวิชาการสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพผู้สูงอายุของประเทศ  อิงหลักวิชาการ

     4. บุคลากรของสถาบันมีศักยภาพในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและผลงานวิชาการสุขภาพผู้สูงวัย

 

ค่านิยมองค์กร

 

ค่านิยมของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

 (Somdet Phra Sangharaj Nyanasamvara Geriatric Hospital)

 

 Smart (เก่ง)    Good (ดี)      Happiness (มีความสุข)

 

ติดต่อเรา

หน้าแรก

   เกี่ยวกับเรา

- วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

- ประวัติโรงพยาบาล

- คณะผู้บริหาร

- ทำเนียบผู้บริหาร

- แผนยุทธศาสตร์

- แบบปฏิบัติรายการประจำปี

- แบบงานงบประมาณ

- คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี

- รายงานประจำปี

- การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พศ.2566

- วิดิทัศน์แนะนำโรงพยาบาล

   หน่วยงานภายใน

- ภารกิจด้านอำนวยการ

- ภารกิจด้านการพยาบาล

- ภารกิจด้านวิชาการและแพทย์

- ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

   บุคลากรทางการแพทย์

- ข่าวบุคลากรทางการแพทย์

- ข่าวจัสาร / กิจกรรม

- คู่มือความรู้

- งานวิจัย

- บริการผู้ป่วยนอก

- บริการผู้ป่วยใน

   บริการสำหรับประชาชน

- คลินิกพิเศษเฉพาะทาง

- ติดต่อเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

© 2023 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 444 หมู่ 11 ซอยวัดญาณสังวราราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Address : 444 Moo.11 Soi Wat Yannasamvaram Tumbon. Huay Yai Bang La mung District Chon Buri Province postcode : 20150 Thailand 0 383 43566-8 เบอร์กลาง , 0 383 43571 Tel & FAX ฝ่ายบริหารทั่วไป