ขนาดตัวอักษร:

คลินิกกายภาพบำบัดให้บริการกายภาพบำบัด (Rehabilitation Service)

       ให้บริการด้านการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหา ในระบบกระดูกกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ให้บริการการรักษา และบริการให้คำปรึกษาโดยนักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน และบริการต่างๆ

  • เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. .ในกรณีผู้ป่วยนอก
  • เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ในกรณีผู้ป่วยใน

Rehablitation services including post-orthopedic incident, musculo-skeletal and neurological rehabilitation. Physiotherapy assessment is done by our

physicians and treatment by our team of skilled physical therapists using State of the Art and high technology equipments. The programs are designed to

 individualize the patient's special needs. With one-to-one service, each patient is individually cared for by their physical therapist, ensuring safety and effective quality control.

 

×
×