ขนาดตัวอักษร:

บริการทางการแพทย์

      โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฏราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี ให้บริการผู้ป่วยทางด้านฟื้นฟูสุขภาพทางกาย โดยมีบริการดังนี้

  1. บริการกายภาพบำบัด
  2. บริการแพทย์แผนจีน(ฝังเข็ม)
  3. บริการนวดแผนไทย
  4. บริการธาราบำบัด
  5. บริการตรวจรักษาคลินิกผู้สูงอายุ

โดยเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

สามารถติดต่อสอบถามบริการได้ที่หมายเลข 038343568  แผนกงานบริการผู้ป่วยนอก

×
×