ขนาดตัวอักษร:

1.บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก (Rooms Service and Facilities)

     ห้องพัก (Rooms)

    เน้นการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนและสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ มีทั้งแบบห้องพักเดี่ยว และห้องพักคู่ แต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างอบอุ่น ปลอดภัยสะอาด และสวยงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ดังนี้ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น โทรศัพท์ภายใน และ Internet

       Room designing is emphasized on elderly health to facilitate relaxation and recovery, each of the rooms have been designed with your comfort and safety in mind. All are tastefully decorated with facilities to ensure comfort and convenience for your stay such as air-conditioner, television, refrigerator, electric water shower and WiFi internet.

2.บริการห้องประชุม (Meeting Rooms)

        บริการห้องสำหรับจัดประชุมสัมมนาพร้อมด้วยระบบเครื่องเสียง มี 2 แบบคือ
         - ห้องประชุมแบบ Amphitheater เหมาะสำหรับการบรรยาย สามารถรองรับเข้าประชุมสัมมนาได้ 105 คน

         - ห้องประชุมแบบอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ รองรับได้ 80 – 100 ท่าน

     

 

 

With 2 Meeting Rooms with high quality visual-audio equipments are available.

         - The Amphitheater meeting room for groups of 105 persons for lectures and seminars.

 

         - The conventional workshop room for training and exhibitions for 80-100 persons.

×
×