สรุปรายงานจ้างซ่อมแซม/จัดซื้อประจำเดือน

รายงานประจำเดือน บริการการจ้างเหมาเหมา/จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ประจำเดือน/ประจำปีงบประมาณ

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 - เดือนตุลาคม 2565

 - เดือนพฤศจิกายน 2565

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 - เดือนตุลาคม 2564

 - เดือนพฤศจิกายน 2564

 - เดือนธันวาคม 2564

 - เดือนมกราคม 2565

 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 - เดือนมีนาคม 2565

 - เดือนเมษายน 2565

 - เดือนพฤษภาคม 2565

 - เดือนมิถุนายน 2565

 - เดือนกรกฎาคม 2565

 - เดือนสิงหาคม 2565

 - เดือนกันยายน 2565

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 - เดือนตุลาคม 2563

 - เดือนพฤศจิกายน 2563

 - เดือนธันวาคม 2563

 - เดือนมกราคม 2564

 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 - เดือนมีนาคม 2564

 - เดือนเมษายน 2564

 - เดือนพฤษภาคม 2564

 - เดือนมิถุนายน 2564

 - เดือนกรกฎาคม 2564

 - เดือนสิงหาคม 2564

 - เดือนกันยายน 2564

 

----------------------------------------------------------------------------------

รายงานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 - เดือนเมษายน 2563

 - เดือนพฤษภาคม 2563

 - เดือนมิถุนายน 2563

 - เดือนกรกฎาคม 2563

 - เดือนสิงหาคม 2563

 - เดือนกันยายน 2563

 

 

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง/เหมาบริการซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 - เดือนกันยายน 2563

 - เดือนสิงหาคม 2563

 - เดือนกรกฎาคม 2563

 - เดือนมิถุนายน 2563

 - เดือนพฤษภาคม 2563

 - เดือนเมษายน 2563

 

 

ติดต่อเรา

หน้าแรก

   เกี่ยวกับเรา

- วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

- ประวัติโรงพยาบาล

- คณะผู้บริหาร

- ทำเนียบผู้บริหาร

- แผนยุทธศาสตร์

- แบบปฏิบัติรายการประจำปี

- แบบงานงบประมาณ

- คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี

- รายงานประจำปี

- การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พศ.2566

- วิดิทัศน์แนะนำโรงพยาบาล

   หน่วยงานภายใน

- ภารกิจด้านอำนวยการ

- ภารกิจด้านการพยาบาล

- ภารกิจด้านวิชาการและแพทย์

- ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

   บุคลากรทางการแพทย์

- ข่าวบุคลากรทางการแพทย์

- ข่าวจัสาร / กิจกรรม

- คู่มือความรู้

- งานวิจัย

- บริการผู้ป่วยนอก

- บริการผู้ป่วยใน

   บริการสำหรับประชาชน

- คลินิกพิเศษเฉพาะทาง

- ติดต่อเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

© 2023 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 444 หมู่ 11 ซอยวัดญาณสังวราราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Address : 444 Moo.11 Soi Wat Yannasamvaram Tumbon. Huay Yai Bang La mung District Chon Buri Province postcode : 20150 Thailand 0 383 43566-8 เบอร์กลาง , 0 383 43571 Tel & FAX ฝ่ายบริหารทั่วไป