ขนาดตัวอักษร:

สรุปรายงานจ้างซ่อมแซม/จัดซื้อประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ สขร.1)


สรุปรายงานจ้างซ่อมแซม/จัดซื้อประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ สขร.1)

 

สรุปรายงานการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ สขร.1)

 


สรุปรายงานจ้างซ่อมแซม/จัดซื้อประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (แบบ สขร.1)

สรุปรายงานการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561(แบบ สขร.1)

×
×