ยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติราชการ

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562/การติดตามความก้าวหน้าโครงการ (22 /4/ 62)

     - แผนจัดสรรโครงการงบประมาณ 2562

     - แผนจัดสรรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบกลาง)

     - แผนปฏิบัติการ 2562

     - แผนปฏิบัติการโครงการวิจัย  2562

     - แผนจัดสรรงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  2562

     - สรุปแบบติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนจัดสรรโครงการวิจัย  2562

     - สรุปติดตามผลการดำเนินงานโครงการเงินงบประมาณ  2562

     - แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการ (แผนเสมอภาค 2562)

     - แผนเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2562

 

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561

     - แผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 รายละเอียดดังนี้

      1. แผนงบลงทุนงบประมาณ (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2561)

      2. แผนงบลงทุนเงินบำรุง

      3. แผนงานโครงการจัดสรรงบประมาณ

 

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณประจำปี พ.ศ.2560

     - แผนปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

     - แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

 

ติดต่อเรา

หน้าแรก

© 2021 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 444 หมู่ 11 ซอยวัดญาณสังวราราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Address : 444 Moo.11 Soi Wat Yannasamvaram Tumbon. Huay Yai Bang La mung District Chon Buri Province postcode : 20150 Thailand

0 383 43566-8 เบอร์กลาง , 0 383 43571 Tel & FAX ฝ่ายบริหารทั่วไป