คำรับรอง/รายงานผลปฏิบัติราชการ

คำรับรอง/รายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี 2562

     - คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2562

     - คู่มือการรายงานลงในระบบ ก.พ.ร. รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

     - รายงานระบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

     - ตารางสรุปผลรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

คำรับรอง/รายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี 2561

     - คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2561

     - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561

คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2560

     - คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2560

     - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2560

 

ติดต่อเรา

หน้าแรก

© 2021 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 444 หมู่ 11 ซอยวัดญาณสังวราราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Address : 444 Moo.11 Soi Wat Yannasamvaram Tumbon. Huay Yai Bang La mung District Chon Buri Province postcode : 20150 Thailand

0 383 43566-8 เบอร์กลาง , 0 383 43571 Tel & FAX ฝ่ายบริหารทั่วไป