ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาประจำปีงบประมาณ 2562

- ข่าวประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง(ฆ่าเชื้อโรค) ด้วยวิธีประกวดราคา E-bidding ปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 8/3/62

- ข่าวประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ราชการด้วยวิธีประกวดราคา E-bidding  ปีงบประมาณ 2562

- ข่าวประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ราชการด้วยวิธีปประกวดราคา E-bidding ปีงบประมาณ 2562

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสถานที่ ประจำปี 2561

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ ประจำปี 2561

 

ประกาศเชิญชวน

- ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ประจำปี 2563 ด้วยวิธี E-bidding ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

 

ข่าวประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระจุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และเครื่อง Monitor EKG จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี E-bidding 16/1/63

- ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วิเคราะห์การเดินสำหรับลู่วิ่งไฟฟ้าพยุงน้ำหนักด้วยแรงกดอากาศจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี E-bidding 16/1/63

- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่โดยวิธี E-bidding 4/9/62

- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ราชการ ประจำปี 2562 ลงวันที่ 30 ส.ค.ุ62

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสรา้งปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง(ฆ่าเชื้อโรค)โดยวิธีคัดเลือก 11/04/62

- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ ประจำปี 2562

- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด สถานที่ ประจำปี 2562

 

ข่าวประกาศขายทอดตลาด

- ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการ รถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่27/6/62 - 8/7/62

- ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในราชการ จำนวน 48 รายการ 6/8/61

 

 

ติดต่อเรา

หน้าแรก

© 2023 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 444 หมู่ 11 ซอยวัดญาณสังวราราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Address : 444 Moo.11 Soi Wat Yannasamvaram Tumbon. Huay Yai Bang La mung District Chon Buri Province postcode : 20150 Thailand

0 383 43566-8 เบอร์กลาง , 0 383 43571 Tel & FAX ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน่วยงานภายใน

- ภารกิจด้านอำนวยการ

- ภารกิจด้านการพยาบาล

- ภารกิจด้านวิชาการและแพทย์

- ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

บุคลากรทางการแพทธ์

- ข่าวบุคลากรทางการแพทธ์

- ข่าวจัสาร / กิจกรรม

- คู่มือความรู้

- งานวิจัย

- บริการผู้ป่วยนอก

- บริการผู้ป่วยใน

บริการสำหรับประชาชน

- คลินิกแพทย์แผนจีน

- คลินิกกายภาพบำบัด

- คลินิกป้องกันการหกล้ม

- คลินิกผู้สูงอายุ

- คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

- บริการธาราบำบัด

- บริการนวดกดจุด

- บริการกิจกรรมบำบัด

- จิตวิทยาคลินิก

- คลินิกอายุรกรรมระบบปราสาทและสมอง