ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาประจำปีงบประมาณ

- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับรักษาอาการปัสสาวะเล็ด) 8/5/2567

- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับรักษาอาการปัสสาวะเล็ด) 26/4/2567

- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับรักษาอาการปัสสาวะเล็ด) 5/4/2567

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาควาสะอาด อาคาร สถานที่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27/10/2566

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาควาสะอาด อาคาร สถานที่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12/10/2566

- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาควาสะอาด อาคาร สถานที่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22/9/2566

 

 

ข่าวประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องบำบัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับรักษาอาการปัสสาวะเล็ด)  21/5/2567

- ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาควาสะอาด อาคาร สถานที่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  27/10/2566

- ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  28/9/2566

- ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13/9/2566

- ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12/9/2566

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 2566

 

ข่าวประกาศขายทอดตลาด

- ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการ ปี 2565

- ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการ ปี 2566

 

 

ติดต่อเรา

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

- วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

- ประวัติโรงพยาบาล

- คณะผู้บริหาร

- ทำเนียบผู้บริหาร

- แผนยุทธศาสตร์

- แบบปฏิบัติรายการประจำปี

- แบบงานงบประมาณ

- คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี

- รายงานประจำปี

- การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พศ.2566

- วิดิทัศน์แนะนำโรงพยาบาล

หน่วยงานภายใน

- ภารกิจด้านอำนวยการ

- ภารกิจด้านการพยาบาล

- ภารกิจด้านวิชาการและแพทย์

- ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

บุคลากรทางการแพทธ์

- ข่าวบุคลากรทางการแพทธ์

- ข่าวจัสาร / กิจกรรม

- คู่มือความรู้

- งานวิจัย

- บริการผู้ป่วยนอก

- บริการผู้ป่วยใน

บริการสำหรับประชาชน

- คลินิกแพทย์แผนจีน

- คลินิกกายภาพบำบัด

- คลินิกป้องกันการหกล้ม

- คลินิกผู้สูงอายุ

- คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

- บริการธาราบำบัด

- บริการนวดกดจุด

- บริการกิจกรรมบำบัด

- จิตวิทยาคลินิก

- คลินิกอายุรกรรมระบบปราสาทและสมอง

© 2023 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 444 หมู่ 11 ซอยวัดญาณสังวราราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Address : 444 Moo.11 Soi Wat Yannasamvaram Tumbon. Huay Yai Bang La mung District Chon Buri Province postcode : 20150 Thailand

0 383 43566-8 เบอร์กลาง , 0 383 43571 Tel & FAX ฝ่ายบริหารทั่วไป