ขนาดตัวอักษร:

คลินิกโรคนอนหลับและระบบประสาท

            การตรวจการนอนหลับโดยวิธี Polysomnography เป็นการตรวจสำคัญที่ใช้เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่างๆของร่างกายในระหว่างการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายในระหว่างการนอนหลับ ปัจจุบันถือเป็นการตรวจมาตรฐานสากล (gold standard)   สำหรับการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับโดย เฉพาะอย่างยิ่งโรคหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea:OSA)  หรือภาวะนอนกรนหยุดหายใจการตรวจที่ได้รับมาตรฐานผู้รับการตรวจเข้านอนในโรงพยาบาล 1 คืนเพื่อติดอุปกรณ์การติดตามสัญญาณดังกล่าวรวมถึงการบันทึกสัญญาณโดยเครื่องตรวจและมีเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับเฝ้าติดตามอาการตลอดทั้งคืนเพื่อวิเคราะห์ภาวะผิดปกติเบื้องต้นและนำไปสู่แนวทางการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป ผลการตรวจจะได้รับการแปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคจากการนอนหลับ

อาการที่ควรมารับการตรวจการนอนหลับ

  1. นอนกรนเสียงดังมาก กรนเป็นประจำทุวัน กรนในทุกท่าทางการนอน มีผู้เห็นว่าหยุดหายใจเป็นพักๆหรือเสียงกรนมีลักษณะไม่สม่ำเสมอมีการขาดช่วง แล้วตามด้วยเสียงหายใจคล้ายเฮือกอากาศอย่างแร หรือบางครั้งมีใบหน้าหรือเล็บเขียวคล้ำขณะหลับ

  2. นอนแล้วบางครั้งสะดุ้งตื่นคล้ายสำลักน้ำลายตนเองหรือสะดุ้งขึ้นมาเฮือกอากาศกลางดึก หลับๆตื่นๆหลับไม่สนิท

  3. นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแต่เมื่อตื่นนอนในตอนเช้ายังรู้สึกไม่สดชื่น ปวดหรือมึนศีรษะ ในตอนกลางวันรู้สึกง่วงอ่อนเพลียหรือมีสมาธิและความจำลดลง

  4. มีอาการง่วงและอ่อนเพลียช่วงกลางวันผิดปกติ มีโอกาสพลอยหลับว่ายในสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ควรจะหลับ เช่นนั่งในที่สาธารณะ โรงหนัง ห้องประชุม ขณะขับรถหรือขณะทำงานจนอาจเกิดอุบัติเหตุได้

  5. ถูกส่งตัวมารับการตรวนเนืองจากถูกสงสัยว่ามีภาวะแฝงตัวของอาการหยุดหายใจขณะหลับร่วมกับโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจล้มเหลว ไม่เกรนหรืออาการปวดศีรษะ ภาวะก๊าซคาร์บอนไออกไซต์ในเลือดสูง

  6. มีพฤติกรรมที่ผิดปกติขณะนอนหลับ เช่น อาการนอนละเมออาการชัก อาการขยับแขนหรือขาที่ผิดปกติ

*อาการและอาการผิดปกติของโรคเกี่ยวกับการนอนหลับไม่ได้เพียงแต่* อาการนอนกรนหยุดหายใจ เพียงเท่านั้น แต่ทั้งนี้อาการเหล่านี้ควรได้รับการตรวจร่างกาเบื้องต้นจากแพทย์และตรวจวินิจฉับโดยห้องตรวจการนอนหลับที่ได้มาตรฐาน เพื่อผลการตรวจที่มีความละเอียดสมบูรณ์ และการบนำมาสู่การักษาอาการผิดปกติเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง

การเตรียมตัวในการตรวจการนอนหลับ

          การตรวจการนอนหลับต้องมานอนที่โรงพยาบาล 1 คืน โดยการติดอุปกรณ์เพื่อบันทึกสัญญาณขณะที่หลับ ซึ่งอุปกรณ์ไม่สร้างความเจ็บปวดใดๆ ผู้รับบริการสามารถทำงานหรือกิจวัตรประจำวันและรับประทานอาหารตามปกติ งดทานชากาแฟ และงดงีบหลับหลังเที่ยงวัน ก่อนมาห้องตรวจอาบน้ำสระผมให้สะอาด ไม่ใส่ครีมนวดและน้ำมันแต่งผลทุกชนิด งดทาครีม หรือโลชั่นบนใบหน้าไม่ทาสีเล็บและตัดเล็บให้สั้น รักษาสุขภาพไม่ให้เป็นหวัด ติดต่อที่ห้องตรวจเวลา 20.00น. ของวันนัด

อัตราค่าบริการ ครั้งละ 8,000 บาท/ครั้ง (สิทธิเบิกจ่ายตรงเบิกได้ตามระเบียบ เสียค่าบริการส่วนเกิน 1,000 บาท)

ติดต่อสอบถามบริการได้ที่ โทรศัพท์ 038-343-568 แผนกผู้ป่วยนอก ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30น.  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

            

ความรู้เกี่ยวกับโรคการนอนหลับ คลิกเลย

×
×