ขนาดตัวอักษร:

ธาราบำบัด(Aquatic  Therapy)

         ธาราบำบัด คือการนำคุณสมบัติของน้ำมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคหรืออาการผิดปกติต่างๆ โดยน้ำจะมีแรงลอยตัว ช่วยลดแรงกดต่อข้อต่อ และการเคลื่อนไหวช้าๆในทิศทางต่างๆน้ำจะเป็นเสมือนแรงพยุงช่วยให้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น ในขณะที่การเคลื่อนไหวในน้ำเร็วๆแรงๆนั้น ส่งผลให้น้ำกลายเป็นแรงต้านเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั่นเอง

        นอกจากความช้าเร็วในการเคลื่อนไหวแล้ว อุปกรณ์การออกกำลังกายทิศทางและวิธีการใช้อุปกรณ์ในแต่ละส่วนของร่างกาย ก็ให้ผลที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงการเลือกใช้กระแสน้ำวนมาเป็นส่วนนึงของการฝึก ดังเช่น การฝึกเดินในทิศทางต่างๆท่ามกลางกระแสน้ำวนของผู้สูงอายุ จะช่วยฝึกการทรงตัว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการล้มของผู้สูงอายุ ฉะนั้นในคลินิกกายภาพบำบัดของทาง รพ. จะมีการออกกำลังกายในน้ำตามโปรแกรมการรักษาของนักกายภาพบำบัดและดูแลอย่างใกล้ชิด ในส่วนของงานบริการธาราบำบัด เปิดให้ผู้ป่วยรับบริการทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00น. ของทุกสัปดาห์ นัดทำธาราบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด

 

สอบถามบริการติดต่อได้ที่ 038343568 แผนกผู้ป่วยนอก

ติดต่อ นักกายภาพบำบัด ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

×
×