ขนาดตัวอักษร:

ท่าออกกำลังกายป้องกันหกล้มในผู้สูงอายุ มี 3 ระดับ ดังนี้

1. ท่าออกกำลังกายระดับง่าย

Easy

2.ท่าออกกำลังกาย ระดับกลาง

Medium

3. ท่าออกกำลังกาย ระดับ ยาก

็Hard

×
×