ขนาดตัวอักษร:

ภาพกิจกรรมการต่อต้านทุจริต จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

           

       


ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

กิจกรรมงานบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า สกลมหาสังฆปรินายก  25 ตุลาคม 2562

   

กิจกรรมวันล้างมือโลก 31 ตุลาคม 2562

   

คณะดูงานจากเฌอสรี่โอม 29 พฤศจิกายน 2561

   

กิจกรรมหมอชวนวิ่ง@ รพ.สิริกิติ์ 22 พฤศจิกายน 2561

   

ซ้อม CPR ตึก IPD

   

ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมิน HA จาก สรพ.Reacreadit #1 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2561

       

กิจกรรมลดการใช้พลาสติกและโฟม 18 มกราคม 2562

   

นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบรีุ เยี่ยมชม รพ. 25 มกราคม 2562

   

ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย พัฒนาแอปพลิเคชั่น Oldyfit ณ ชมรมผู้สูงอายุรพ.อาภากรเกียรติวงศ์ สัตหีบ

   

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยม รพ.

   

แพทย์หญิงสุประวีณ์ โอภาเฉลิมพันธุ์ ประธาน HA เข้ารับประกาศนียบัตรผ่าน HA ขั้นที่ 3 

   

ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ IMC ณ รร.นารายณ์ กทม. 18 มีนาคม 2562

   

ภาพโครงการวิจัยโยคะในผู้สูงอายุ (3 เดือน เมษ.-มิย.)

   

โครงการปรับพฤติกรรม อบต.หนองน้ำใส

   

 

ภาพโครงการผู้สูงอายุนอนหลับดีมีคุณภาพ 21-23 มีนาคม 2562 ณ รร.ฟลอร่า พัทยาเหนือ

   

ภาพโครงการการจัดการโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 รร.ดีวารีจอมเทียน พัทยาบีช

   

โครงการ IMC จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562

   

โครงการ IMC จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมลีการ์เด้น หาดใหญ่ วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562

   

โครงการ IMC จังหวัดสระแก้ว ณ โรงแรมธนาสิริ วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562

   

โครงการ IMC จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมแคนทารี่เบย์ โคราช  วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562

    

ออกหน่วยตรวจสุขภาพพระสงฆ์ บริเวณรอบ รพ. ได้แก่ วัดหนองจับเต่า วัดเทพบุตร วัดนาจอมเทียน วัดญาณสังวราราม

        

โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย 10 กันยายน 2562

   

×
×