ขนาดตัวอักษร:

  • รับบริจาคเก้าอี้นั่งสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 4 ตัว บริจาคในนาม นาวาตรีอุทัย - นางมาลี คงโพธิ์  เมื่อวันที่ 15-2-62

 

 

 

 

×
×