ข่าวบุคลากรทางการแพทย์

  • ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์กวี วรธราพงศ์และแพทย์หญิงปวีณา ตันธรรมจาริก เนื่องในโอกาสได้ผ่านหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุหลักสูตร 4 เดือน

  • โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลสูงอายุ รุ่นที่ 2

  • ประสิทธิผลของการฝึกโยคะในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

  • รายงานเรื่อง การประเมินความถูกต้องแม่นยํา ของสมการ Harris-Benedict และสมการ Liu ในการคํา นวณ อัตราการใช้พลังงานขณะพัก ที่มีต่อสัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกาย ในผู้สูงอายุนํ้าหนักเกิน

  • รายงานเรื่อง รูปแบบการรักษาด้วยธาราบําบัดสําหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคหัวใจ และหลอดเลือด

  • การเปรียบเทียบแบบประเมิน Berg balance scale, Timed up & go test, Tandem stance test และ Fullerton Advanced Balance (FAB) scale ในเรื่ององค์ประกอบของการควบคุมการทรงตัวใน ผู้สูงอายุ

ติดต่อเรา

หน้าแรก

   หน่วยงานภายใน

- ภารกิจด้านอำนวยการ

- ภารกิจด้านการพยาบาล

- ภารกิจด้านวิชาการและแพทย์

- ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

   บุคลากรทางการแพทย์

- ข่าวบุคลากรทางการแพทย์

- ข่าวจัสาร / กิจกรรม

- คู่มือความรู้

- งานวิจัย

- บริการผู้ป่วยนอก

- บริการผู้ป่วยใน

   บริการสำหรับประชาชน

- คลินิกพิเศษเฉพาะทาง

- ติดต่อเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

© 2023 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 444 หมู่ 11 ซอยวัดญาณสังวราราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Address : 444 Moo.11 Soi Wat Yannasamvaram Tumbon. Huay Yai Bang La mung District Chon Buri Province postcode : 20150 Thailand 0 383 43566-8 เบอร์กลาง , 0 383 43571 Tel & FAX ฝ่ายบริหารทั่วไป