ขนาดตัวอักษร:

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

07/02/2020

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  อ่านรายละเอียดต่อไปนี้

1. ฺBOQ-บก01  

2. BOQ 1

3. งวดงานงวดเงิน

4. แบบแปลนตึกอาคารผู้ป่วยใน

5. ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๑ แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

×
×