ขนาดตัวอักษร:

อัตราค่าบริการที่โรงพยาบาล

Administrator เมื่อ 14/11/2019
ค่าบริการทางการพยาบาล(เบิกได้)ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง 50 บาท/คน/วัน ค่าบริการทางกายภาพบำบัด(เบิกได้)ตามระเบียบกรมบัญชีและตามที่นักกายภาพวางแผนการรักษา เริ่มต้นที่ 60 - 1000 บาท /คน/ครั้ง ค่าบริการฝังเข็ม,ครอบแก้ว,กระตุ้นไฟฟ้า เริ่มต้นที่ 100-300 บาท/คน/ครั้ง

แสดงความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น

×
×