ขนาดตัวอักษร:

การให้บริการธาราบำบัด

Administrator เมื่อ 28/05/2018
ขั้นตอนของการเข้ารับบริการธาราบำบัด 1.ผู้ป่วยรายใหม่ เข้าพบแพทย์ที่ออกตรวจในวันนั้น(กรณีมา รพ.เป็นครั้งแรก) 2.เมื่อแพทย์พิจารณาหรือมีใบส่งตัวมาเพื่อรักษาด้านธาราบำบัด แพทย์จะส่งพบนักกายภาพบำบัด 3.นักกายภาพบำบัดจะประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น และวางแผนการรักษา 4.นักกายภาพบำบัดออกใบนัดเพื่อรักษาด้ายธาราบำบัดในครั้งถัดไป 5.ค่าบริการธาราบำบัด 650 บาทต่อครั้ง เบิกได้ตามสิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง,สิทธิ อปท. 6. การให้บริการแผนกกายภาพบำบัดเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00น.

แสดงความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น

×
×